Monday, 28 January 2013

:D

Teruskan melangkah tanpa menoleh

ke belakang..melangkah dengan

penuh semangat tanpa sedikit pun

perasaan takut. :)


No comments: